برچسب: دانلود نرم افزار COMSOL Multiphysics

  • دانلود COMSOL Multiphysics 6.0 Build 318 Win/Linux/Mac x86/x64

    با استفاده از نرم افزار COMSOL Multiphysics 6.0 می توان طراحی و شبیه سازی پروژه های مهندسی برق، مکانیک، علوم زمین، شیمی، فیزیک، نجوم و کوانتوم را انجام داد. این  نرم افزار یک مجموعه شبیه سازی است که می تواند معادلات دیفرانسیل سیستم های غیر خطی را توسط مشتق های جزئی روش المان محدود در فضاهای […]