برچسب: Bitdefender Total Security Free

  • دانلود Bitdefender Total Security 2022 v26.0.18.75

    | بیت دیفندر در سال 2022 از سوی AV TEST رتبه نخست برترین ضد ویروس جهان را کسب نمود | یک سیستم کامپیوتری در لحظه ممکن است مورد حمله واقع شود حملاتی که از جانب ویروس ها ، هکرها ، جاسوس افزارها و … اتفاق می افتد. برای اینکه بتوان از کامپیوتر در مقابل اینگونه […]